Resurse

 • Ne gasiti pe

RESURSE MATERIALE

Spaţii:

 • un corp de clădire cu 4 săli de clasă cu triplă utilitate pentru program prelungit
 • 3 sali de clasa in Scoala "Iulia Hasdeu" pentru program normal
 • un cabinet metodic
 • un cabinet medical
 • o bucătărie
 • un oficiu pentru vase
 • un spaţiu pentru personalul administrativ
 • spaţiu pentru contabilitate
 • cabinet pentru managerul unităţii
 • holuri pentru primirea copiilor
 • grupuri sanitare
 • magazie pentru alimente
 • spaţiu pentru depozitat produsele de curăţenie

Dotări

 • mobilier accesibil, invaţământului preşcolar;modular
 • calculatoare in salile de clasa
 • sistem informatic pentru contabilitate, manager si administrator conectat la internet
 • 8 camere de supraveghere exterior si la clase
 • 6 televizoare, radiocasetofoane
 • videoproiector, ecran
 • 6 flipchart
 • blocul alimentar este dotat corespunzător
 • 2 frigidere pentru alimente şi probele de alimenteși o combina frigorifica
 • grupurile sanitare sunt placate cu gresie şi faianţă
 • curtea este dotată cu aparate de joc

RESURSE UMANE


a) Cantitatea personalului
 • 12 cadre didactice calificate:
 • 8 cu studii superioare-profesor in invatamantul prescolar
 • 4 studii medii
 • 5 educatoare
b)Calitatea personalului
 • Titulari -11
 • Pensionari 1 - plata cu ora

2.Repartizarea pe grade didactice:

Nr.crt
Grad I
Grad II
definitiv
debutant
1
7
1
4
0

Personal didactic auxiliar:                           Personal nedidactic:

 • 1 administrator patrimoniu
 • 1 contabil şef
 • 1 muncitor
 • 6 îngrijitori
 • 1 bucătar
 • 1 ajutor de bucătar si spalatoreasa